M&S Stylowy Zakątek - Modnie & stylowo - polska sztuka - wzornictwo - meble - malarstwo

M&S Stylowy Zakątek - Modnie & stylowo - polska sztuka - wzornictwo - meble - malarstwo

Wzornictwo mieszkań

Looking for "Wzornictwo mieszkań"?


Articles - Wzornictwo mieszkań

What articles can you find on Google about Wzornictwo mieszkań:

Kdo smo

Javno podjetje Okolje Piran d. o.o. je gospodarska družba v lasti Občine Piran.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah izvajamo številne javne storitve s področja varstva okolja in javne higiene. Na podlagi ustanovitvenega akta in potreb ustanovitelja upravljamo z javno infrastrukturo za opravljanje javne službe in objekti v lasti občine.

Izvajamo brezplačni javni prevoz Fornače – Tartinijev trg – Fornače, upravljamo z javnimi parkirišči in kopališči v lasti Občine Piran.

Upravljamo s pristanišči Piran in Portorož.

Podjetje je po svoji dejavnosti zelo razvejano in deluje na več različnih lokacijah. Storitve izvaja na področju celotne občine Piran.

Kanalizacijski sistem v Občini Piran poteka po izredno razgibanem terenu in pod morsko gladino. Zato komunalna odpadna voda ne more pritekati na čistilne naprave gravitacijsko, temveč preko črpališč. V črpališčih so črpalke, katere dvignejo komunalno odpadno vodo na višjo nadmorsko višino. Na celotnem kanalizacijskem sistemu je petnajst takih črpališč.

Na Centralni komunalni čistilni napravi (CKČN) Piran se zbira komunalna in padavinska odpadna voda iz Pirana, Portoroža, Lucije, Seče, Fiese, Strunjana in Malije iz Izolske občine. Zmogljivost stare CKČN je bila 30.000 enot. “Stara” čistilna naprava Piran je bila naprava z mehansko stopnjo čiščenja odpadne vode in aerobno stabilizacijo blata.

Septembra 2009 se je pričelo devet mesečno poskusno obratovanje Nove Centralne komunalne ČN, ki bo poleg mehanske vključevala tudi biološko in terciarno stopnjo čiščenja komunalne odpadne vode. Zmogljivost bo večja za 3.000 enot, torej 33.000,00 enot. Dimenzionirana je za dvojno število stalnega prebivalstva in sicer zaradi intenzivne turistične in počitniške dejavnosti ter številnih nepremičnin, ki so naseljene večinoma v poletnem času.

Ravnanje z odpadki

Naloge dejavnosti so:

- organiziranje in izvajanje rednega zbiranja, odvažanja in odlaganja odpadkov iz gospodinjstev in drugih dejavnosti, - organiziranje ločenega zbiranja odpadkov, - zbiranje, odvoz in odlaganje kosovnih odpadkov, - zbiranje nevarnih odpadkov, - redna kontrola odpadkov v skladu s Pravilnikom o odlaganju odpadkov in Pravilniku o ravnanju z odpadki, - vzdrževalna in sanacijska dela na deponiji, - redno kontroliranje nastajanja in preprečevanja divjih odlagališč, - vodenje in ažuriranje katastra odpadkov.

Zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov je organizirano za področje celotne občine, torej za slehernega občana ali uporabnika, kar pomeni skupno 7000 gospodinjstev, 312.000 m2 poslovnih površin, 45.000 m2 avtokampov.

Kontakti

Tajništvo uprava družbe

Sektor javnih služb varstva okolja

Sektor splošnih služb

Investicijsko tehnični sektor

Odlagališče nenevarnih odpadkov Dragonja

Ravnanje z odpadki

Source: http://okoljepiran.si/dejavnosti/sektor-javnih-storitev/odpadki/mesani-komunalni-odpadki/Naloge dejavnosti so:

Zbiranje, odvoz, obdelava in odlaganje odpadkov je organizirano za področje celotne občine, torej za slehernega občana ali uporabnika iz gospodinjstva ter za uporabnike iz gospodarstva in negospodarstva. Odpadke zberemo, odpeljemo v zbirni center v Dragonji na površine za pretovor in predajo v nadaljnje ravnanje, obdelavo in odlaganje.

Glede na specifiko poselitve, arhitekturne in goegrafske posebnosti območja, imamo v občini razvitih več načinov zbiranja odpadkov:

Individualna gradnja

Mešani komunalni odpadki se zbirajo v lastniški črni posodi, ki je postavljena ob vsaki individualni hiši,

Podrobnosti o pogostosti odvoza s posameznih območij so natančneje opredeljene v Programu zbiranja in odpadkov v Občini Piran.

Staro mestno jedro Pirana V starem mestnem jedru se sistem ravnanja z odpadki vrši z električnim vozilom po sistemu pobiranja “od vrat do vrat”:

Preberi več – Navodila za ločevanje odpadkov

Stekla se zaradi varnosti ne zbira v vrečkah, občani odpadno stekleno embalažo lahko prinesejo na ekološke otoke na izhodih iz starega mestnega jedra Pirana.

Prevzemno mesto za prevzem vrečk je naša poslovalnica na Savudrijska ulici 13 (ob mestni tržnici):

Pon-tor-sre-čet-pet  07:00-13:00 Sre      16:00-17:00 Sob     08:00-13:00

Brezplačni prevzem namenskih vrečk je možen le z bonom, ki je priloga računu za smetarino.

Vrečke so posebej označene z logotipom našega podjetja OKOLJE Piran d.o.o. in opremljene z vrvico. Uporabniki odlagajo vrečke vsak ob svojih vhodnih vratih skladno s predpisanim urnikom, ki je opredeljen v Tehničnem pravilniku, ki ga najdete v poglavju Predpisi o ravnanju s komunalnimi odpadki.

Vrečke, ki jih občani odložijo po 7.00 uri zjutraj oziroma ko z vozilom Jolly že opravimo prevzem odpadkov, ne bodo pobrane do naslednjega dne in bodo kazile izgled mesta. Za odlaganje vrečk izven urnika jer predpisana globa 200,00 € (Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Piran UL RS št. 5/2012).

Source: http://www.ekomunala.si/m/komunale/kanalizacija/javno-podjetje-okolje-piranWatch video -Wzornictwo mieszkań

What can you find on YouTube:

M&S Stylowy Zakątek - Modnie & stylowo - polska sztuka - wzornictwo - meble - malarstwo
дизайн квартири