ANIMACJA KOTŁA NA PELLET I DREWNO KOSTRZEWA TWIN BIO пелетни горелки, pellet boiler

ANIMACJA KOTŁA NA PELLET I DREWNO KOSTRZEWA TWIN BIO пелетни горелки, pellet boiler

Kocioł na pelety ceny

KOCIOŁ NA PELETY CZY NA EKOGROSZEK ?

Takie pytanie stawia sobie wielu właścicieli domów. Przedstawiamy wady i zalety obu paliw z uwzględnieniem kryteriów ceny, kaloryczności, pochodnych spalania, wpływu procesu spalania na jakość powietrza oraz wygody użytkowania obu rodzajów kotłów.

Szeroko rozpowszechniony jest pogląd o węglu, jako najtańszym surowcu grzewczym. Tona ekogroszku o wilgotności nie przekraczającej 8% oraz wysokiej kaloryczności kosztuje ok. 1100 zł. Wysokiej jakości pelet zakupimy w cenie do 1000 zł. Zatem cena ekogroszku i peletu jest zbliżona.

Węgiel ma wyższą od peletu wartość energetyczną. Średnia kaloryczność węgla wynosi 25 MJ/kg, peletu – 19 MJ/kg. Te dane mogą sugerować, że ogrzewanie węglem jest ekonomiczniejsze, niż biomasą peletową. Tak mogłoby być, ale przeważnie nie jest. Węgiel spalany jest najczęściej w przestarzałych kotłach. Rynek urządzeń grzewczych nie dysponuje jeszcze kotłami na węgiel z pełną automatyką. Tylko urządzenia z automatycznym sterowaniem zapalania, wygaszania oraz dopływu powietrza, umożliwiają racjonalne spalanie paliwa w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Takie innowacje zostały wprowadzone w kotłach na biomasę, w tym pelety – dzięki czemu urządzenie samo dopasowuje proces spalania do aktualnej temperatury otoczenia. W rezultacie, pomimo niższej kaloryczności peletu, uzyskujemy dobry efekt ekonomiczny. Nowoczesny, automatyczny kocioł na biomasę ograniczy wydatki na zakup opału.

3. Pochodne spalania

Podczas spalania tony węgla wytwarzane jest 150 kg popiołu, który jest uciążliwym odpadem komunalnym, wymagającym specjalnego zagospodarowania. Pelet spala się prawie bezpopiołowo – z tony tego materiału wyodrębnia się 30 razy mniej popiołu, niż z węgla (tylko 5 kg). Popiół drzewny nie zawiera substancji toksycznych i może posłużyć jako ekologiczny nawóz do ogrodu.

4. Wpływ na czystość powietrza

Bardzo poważnym mankamentem kotłów na węgiel jest zanieczyszczanie atmosfery. Spalanie żadnego innego paliwa nie przyczynia się do degradacji środowiska tak bardzo, jak spalanie węgla. Większość dostępnych na rynku kotłów na ekogroszek to urządzenia 3 klasy, według polskiej normy EN 305 -5: 2012, o niskiej efektywności spalania i wysokiej emisji substancji toksycznych do atmosfery.

Kotły na biomasę wygrywają w kategorii bezpieczeństwa ekologicznego. Innowacyjne kotły 5 klasy sprawności energetycznej gwarantują niską emisję spalin do atmosfery.

Dr inż. Krystyna Kubica, pracownik naukowy Politechniki Śląskiej oraz Instytutu Techniki Cieplnej w Gliwicach, podkreśla, iż węgiel może być sosowany w kotłach o średniej i dużej mocy, tj. kotłowniach osiedlowych, i zakładach przemysłowych. Natomiast w domach jednorodzinnych, gdzie mają zastosowanie kotły o małej mocy, najlepiej i najefektywniej spala się biomasa.

Istotne jest również to, że podczas spalania biomasy, w tym peletu, do atmosfery uwalnia się tylko tyle dwutlenku węgla, ile zostało zużyte przez rośliny podczas procesów fotosyntezy. W związku z tym, spalanie biomasy nie przyczynia się do powiększania tzw.

Source: http://www.cenypaliw.eu/akt-35-kociol-na-pelety-czy-na-ekogroszek-.htmlWatch video "Kocioł na pelety ceny"

ANIMACJA KOTŁA NA PELLET I DREWNO KOSTRZEWA TWIN BIO пелетни горелки, pellet boilerwww.teplostar.kiev.ua