Kocioł na biomasę i paliwo stałe palnik retortowy FUTURA S DUAL

Kocioł na biomasę i paliwo stałe palnik retortowy FUTURA S DUAL

Kocioł na paliwo stałe

Looking for "Kocioł na paliwo stałe"?


Watch video => Kocioł na paliwo stałe

What can you find on YouTube:

Kocioł na biomasę i paliwo stałe palnik retortowy FUTURA S DUAL

Articles => Kocioł na paliwo stałe

What articles can you find on Google about Kocioł na paliwo stałe:

Wybór kotła na paliwo stałe - dolne czy górne spalanie

data aktualizacji: 20-09-2016, 10:47

Kotły na paliwa stałe dzielimy na trzy zasadnicze rodzaje - dolnego, górnego i górno-dolnego spalania - zasadnicza różnica wynika z rodzaju paliwa, którym będziemy palić. Wybór kotła to bardzo ważna część naszej decyzji co do sposobu ogrzewania domu. Poznanie zalet i wad wszystkich modeli pozwoli wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie, dzięki czemu zyskamy lepszą efektywność spalania.

Spalanie górne - zalety i wady

Kotły przystosowane do spalania górnego są najbardziej popularną wersją tego typu urządzeń grzewczych. Zasad działania takiego kotła opiera się na rozprzestrzenianiu się żaru i spalin ku górze, gdyż paliwo dostarczane jest od góry a powietrze do spalania od dołu. Tak powstały płomień nie może być regulowany, ponieważ ogień trawi cały wsad równocześnie. Największą efektywność uzyskamy stosując węgiel najgrubszego sortu.

fot.: SAS - kocioł na paliwo stałe SAS MI z górnym system spalania

Spalanie dolne - zalety i wady

W sprzedaży dostępne są również kotły z dolnym spalaniem, które są mniej popularne, głównie ze względu na wyższą cenę zakupu takiego urządzenia. Do spalania dochodzi w wydzielonej komorze spalania albo w komorze zasypowej umieszczonej w dolnej lub tylnej części komory zasypowej. Ważną cechą konstrukcyjną jest również możliwość dopalenia spalin.

fot.: Lumo  - przekrój przez kocioł na ekogroszek z podajnikiem Vulcanus

Source: http://www.instalacjebudowlane.pl/8548-23-40-wybor-kotla-na-paliwo-stale--dolne-czy-gorne-spalanie.html
Sonda Lamba (w opcji)

Inteligentny logarytm dostosowuje pracę kotła do aktualnych parametrów otoczenia, stale utrzymując możliwie najwyższą sprawność kotła. Gwarantuje to najlepsze parametry emisyjne oraz w znacznym stopniu eliminuje sadzenie kotła.

Jak eksploatować kocioł węglowy i na drewno?

W domo­wym kotle należy palić wła­ści­wymi pali­wami, czyli prze­waż­nie węglem lub drew­nem. Pla­stiki, opony, stare buty i ubra­nia oraz mar­twe zwie­rzęta nie nadają się do palenia

W komi­nie utworzy się smoła  bardzo trudna do usunięcia. A dodat­kowo pło­nący pla­stik two­rzy kwasy, które stop­niowo uszkadzają bla­chy kotła i komin, a chwi­lowe oszczęd­no­ści na pozby­ciu się śmieci przy­pła­cić można wyrzu­ce­niem kilku tysięcy na nowy kocioł i prze­mu­ro­wa­nie komina.

gro­ma­dząca się smoła i sadza może w końcu dopro­wa­dzić do pożaru w komi­nie

Podczas eksploatacji kotła poniżej temperatury punktu rosy, powierzchnia kotła ulega zawilgoceniu, ze względu na proces skraplania gazów spalinowych. Jest to przyczyną powstawania korozji powierzchniowej i wżerowej oraz tworzenia się smoły na ściankach kotła i komina.

Temperatura punktu rosy zależy od wielu czynników: - stopnia zanieczyszczenia ścian wymiennika kotła - temperatury spalin - wilgotności paliwa - wilgotności powietrza - ciśnienia atmosferycznego - temperatury wody w kotle - podciśnienia / nadciśnienia w komorze spalania.

Uwzględniając powyższe czynniki zaleca się aby: - temperatura wody powrotnej do kotła wynosiła 55 stopni C - temperatura wody zasilającej instalację wynosiła 65 stopni C

Source: http://www.intebud.pl/kotly-na-paliwo-stale

http://teplostar.kiev.ua