Navodnjavanje | Sistemi za zalivanje | kap po kap

Navodnjavanje | Sistemi za zalivanje | kap po kap

Zalivanje oprema

Looking for "zalivanje oprema"?

We will help you!


Watch video about zalivanje oprema

What can you find on YouTube:

Navodnjavanje | Sistemi za zalivanje | kap po kap

Articles about zalivanje oprema

What articles can you find on Google about zalivanje oprema:

Zalivanje kap po kapZalivanje kap po kap

Mikronavodnjavanje je sastavni deo čitavog sistema zalivanja i pruža nam mogućnost za pravilno doziranje potrebnih količina vode za svaku biljku ili grupu biljaka. Njegova primena je moguća u situacijama kada nema dovoljno vode za klasičan sistem zalivanja, na škarpama pod velikim nagibom ili nepravilnim površinama na kojima je nemoguće pravilnorasporediti prskače.

Podzemno navodnjavanje

XFS cev za podzemno navodnjavanje sa “Copper Shield” tehnologijom je najnovija Rain Bird inovacija u mikronavodnjavanju. Rain Bird patentirana “Copper Shield” tehnologija štiti kapaljke od prodora korenja stvaranjem dugotrajnog sistema podzemnog navodnjavanja za travnjake, žbunje i pokrivače tla. XFS cev za podzemno navodnjavanje sa “Copper Shield” tehnologijom je najfleksibilnija cijev na tržištu,zbog čega je i najjednostavnija za projektovanje i ugradnju.

RWS sistem za navodnjavanje drveća i žbunja - Root Watering System

RWS je namenjen zalivanju stabala i žbunja. Čak i u najzbijenim zemljištima sistem dovodi vodu, kiseonik i hranljive materije direktno u zonu korenovog sistema. Rain Bird RWS uređaji za navodnjavanje korena imaju posebno mrežasto kućište izrađeno od čvrstog polimernog UV otpornog materijala s termoplastičnim inhibitorima, u kojim je fabrički namontiran sklop s bubblerima i ubodnim spojnicama: • Regulacija pritiska od 1.5 do 5.5 bara • Protok: 0.072m3/h (72 l/h )

Sistem kap po kap u vocnjacima i vinogradima

Ugradnja sistema kap po kap u poljoprivrednoj proizvodnji je u razvijenim zemljama već odavno prisutna. I to iz više razloga:

Zbog svih navedenih prednosti, sve više proizođača uvodi sistem zalivanja kap po kap i ta investicija se vrlo brzo vraća. Sistem kap po kap može se prilagoditi svakom posebnom slučaju. Bilo da se radi o postavljanu cevi kap po kap na gustoj sadnji ili se rade slepe cevi određenog promera sa postavljanjem posebnih kapljača neposredno pored stabla, potrebno je pravilno koncipirati sistem primarnog cevovoda da može da zadovolji maksimalnu potrošnju vode.

Sistemi zalivanja kap po kap

Source:http://www.superior-green.com/navodnjavanje/automatski_zalivni_sistemi/zalivanje_kap_po_kap


Images about zalivanje oprema

What images can you find on Google Images about zalivanje oprema:

www.kapli.kiev.ua